Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Deltakerne - NOAS vurdering

Amir Najjer (27), Gaza

Andre Eide

NOAS’ VURDERING:

Amir er i fare for å bli forfulgt av Hamas. Under Israels krigføring mot Gazastripen sommeren 2014 ble 25 palestinere drept, mistenkt for å være kollaboratører. 

Amir bør få bli fordi:
- Det er en klar risiko for forfølgelse hvis han må reise tilbake
- FN anbefaler ikke å returnere mennesker til Gazastripen
- 73 prosent av befolkningen på Gazastripen får ikke tak i mat uten hjelp

Read More

Leila Hasani (34), Iran

Elin Berstad Mortensen

NOAS’ VURDERING:

Muslimer som konverterer til kristendom og deltar i ulovlige hjemmekirker risikerer forfølgelse i Iran

Leila bør få bli fordi:
- Hun er i fare for å bli fengslet og torturert ved retur til Iran
- Misjonsvirksomheten gjør henne ekstra utsatt
- Konvertitter kan ikke utøve sin religion fritt i Iran

Read More

Ehsan Amir (37), Afghanistan

Andre Eide

NOAS’ VURDERING:

Ingen barnefamilier bør sendes til internflukt i Afghanistan

Ehsan og familien bør få opphold fordi
- Den humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen i landet er særdeles vanskelig
- Barn er særlig sårbare og ekstra utsatt for menneskerettighetsbrudd
- Familien risikerer forfølgelse på hjemstedet
- De mangler nettverk i Kabul og vil ha vanskeligheter med å klare seg der

Read More

Malika Magomadova (36) med familie, Tsjetsjenia

Elin Berstad Mortensen

 

NOAS’ VURDERING:

Når barn har sterk tilknytning til Norge, må hensynet til barnets beste må være viktigere enn at mor ikke har lagt frem ID-dokumenter

Malika og hennes barn bør få bli fordi:
- Barna har bodd i Norge i seks år, eller er født her
- Barna snakker norsk, har gått på norsk skole og har venner her
- Barnekonvensjonen sier at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn

Read More

Abdi Yusuf Abdirahman (21), Somalia

Andre Eide

NOAS’ VURDERING:

Norske myndigheter mener at Abdi kan søke tilflukt i hovedstaden Mogadishu, men Abdi har ikke familie eller nettverk der. Terrororganisasjonen al-Shabaab er til stede i hele byen.

Abdi bør få bli fordi:
- Han risikerer forfølgelse fra al-Shabaab fordi han nektet å være soldat og rømte fra leiren
- Myndighetene kan ikke beskytte ham
- Abdi har ikke familie eller klan som kan beskytte ham i Mogadishu

Read More

Mohammed Ibrahim (45), Darfur

Andre Eide

NOAS` VURDERING:

Den sudanske ambassaden i Norge overvåker sudanske opposisjonelle og sender informasjon om dem til Sudan. 

Mohammed bør få bli fordi: 
-Det sudanske regimet er kjent for å bruke grov tortur mot politisk opposisjonelle
-Journalister er særlig utsatt for forfølgelse
-Mohammeds navn og meninger er kjent i Sudan  

Read More

Siamæk Khiabani (31), Iran

Andre Eide

NOAS’ VURDERING:

I Iran er det straffbart å ha sex med en av samme kjønn. Iransk regelverk åpner for dødsstraff for menn som har sex med menn.

Siamæk burde få bli fordi: 
-Han risikerer strenge straffer for sin legning ved retur
-Norske myndigheters gjør en for lettvint vurdering av troverdigheten hans 
-Siamæk er åpen homofil i Norge, men kan ikke leve ut sin legning fritt i Iran

Read More

Meti Chala (28), Etiopia

Elin Berstad Mortensen

NOAS’ VURDERING:

Voldtekt av kvinner tilknyttet ulovlig opposisjon er politisk forfølgelse, og ikke en enkeltstående kriminell handling. 

Meti burde få bli fordi:
-Det er fare for at hun vil bli mishandlet igjen ved retur
-Hun risikerer alvorlige overgrep fordi hun er aktiv i et ulovlig opposisjonsparti
-Vurderingen av hennes troverdighet er dårlig begrunnet

Read More