Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Abdi Yusuf Abdirahman (21), Somalia

Deltakerne

Abdi Yusuf Abdirahman (21), Somalia

Andre Eide

Fra en landsby utenfor hovedstaden Mogadishu. Ble tvangsrekruttert til den islamistiske terrororganisasjonen al-Shabaab sammen med flere unge gutter fra landsbyen. I al-Shabaab-leiren var det forferdelig, og en natt klarte Abdi å rømme. Al-Shabaab reagerer svært strengt mot personer de anser som desertører. Abdi flyktet gjennom ørkenen og reiste i en dårlig båt over Middelhavet. Han har hørt at familien hans måtte flykte fra landsbyen for å unngå reaksjoner fra al-Shabaab. Han har ikke klart å komme i kontakt med dem siden han dro.

Derfor meldte Abdi seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter tror ikke at al-Shabaab vil forfølge meg. De sier at al-Shabaab ikke lenger har kontroll over Mogadishu, og mener det er usannsynlig at de vil prioritere å finne meg når det er andre som er viktigere mål for dem. De overser at al-Shabaab fortsatt er til stede overalt i byen og gjennomfører angrep hver dag mot folk som har gjort ting de ikke liker. 

Hele mine nære familie har flyktet fra Mogadishu, men norske myndigheter mener at fjernere slektninger kan hjelpe meg hvis jeg reiser dit. Jeg er redd for å reise tilbake. Al-Shabaab er livsfarlige og jeg vet ikke hvor familien min er. 

Jeg håper jeg kan få bli i Norge, hvor jeg er trygg. Stem på meg!»