Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om kampanjen

Om kampanjen

De fleste asylsøkere i Norge har gode grunner til å søke beskyttelse
– også dem som får avslag

So You Think You Can Stay er en kampanje fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Vi ønsker å vise historiene til en del av dem som flykter til Norge. Filmen er laget gratis for NOAS av Fantefilm.

So You Think You Can Stay gir ansikt til en gruppe mennesker som ofte får negativ oppmerksomhet i mediene: asylsøkere med avslag. Vi ønsker å vise at også de fleste i denne kategorien har gode grunner til å forlate hjemlandet sitt og søke beskyttelse i Norge. Norsk asylpolitikk er streng, og mange får avslag i strid med FNs anbefalinger. 

Historiene til menneskene her bygger på reelle asylsaker som NOAS engasjerer seg i. Asylsøkere i Norge får avslag på samme grunnlag som deltakerne i So You Think You Can Stay. 

NOAS jobber for at mennesker som trenger beskyttelse, må få det.

Engasjer deg

Gi din stemme – støtt vårt arbeid

FLYKTNINGSITUASJONEN I VERDEN OG NORGE


Del på TwitterDel på FacebookDel på Google+Del på epost