Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Leila Hasani (34), Iran

Deltakerne

Leila Hasani (34), Iran

Elin Berstad Mortensen

En venn i USA fortalte om kristendommen. Leila ble nysgjerrig og takket ja til å få tilsendt mer informasjon. En dag hun printet ut artikler på jobb, ble hun oppdaget av sjefen. Noen dager senere kom iransk etterretning hjem til henne mens hun var ute av huset. Moren hennes ringte og advarte og ba henne flykte. Hun flyktet til Tyrkia, traff andre kristne iranere og ble frelst. I Norge har hun blitt døpt og hun deltar aktivt i en menighet her. Leila ønsker å spre Guds ord og misjonerer overfor muslimer.

Derfor meldte Leila seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter tror ikke på meg. De tror jeg bare sier at jeg er kristen for å få oppholdstillatelse i Norge. De sier også at jeg uansett kan leve som kristen konvertitt i Iran. 

Jeg vet at hvis jeg lever som kristen i Iran og sprer Guds ord, vil jeg bli fengslet og torturert. Jeg ønsker å være med i en menighet og dele troen min med andre, men hvis jeg oppsøker en hjemmekirke og misjonerer til andre, vil jeg være i fare.

Jeg ønsker å leve i frihet og få velge min tro. Jeg håper du stemmer på meg!»