Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mohammed Ibrahim (45), Darfur

Deltakerne

Mohammed Ibrahim (45), Darfur

Elin Berstad Mortensen

Jobbet som journalist i Darfur, Sudan. Han var med i motstandsbevegelsen, men kunne ikke skrive fritt om regjeringens overgrep i regionen. Redaktøren ville ikke trykke tekstene. Han publiserte noen artikler på andre nettsider i stedet. Mohammed rapporterte om påsatte branner, drap og voldtekter. Han ble da oppsøkt av den sudanske etterretningen NISS. De fulgte etter ham på gaten, forhørte og truet ham og han ble sparket fra jobben. Mohammed var redd for egen sikkerhet og flyktet.

Derfor meldte Mohammed seg på So You Think You Can Stay:

«I Norge mente UDI at artiklene mine ikke ville føre til forfølgelse i Sudan. I Norge fortsetter jeg å rapportere om overgrep i Sudan og jeg deltar på demonstrasjoner utenfor den sudanske ambassaden i Oslo. Jeg vet at regimet spionerer på meg her også. Derfor prøvde jeg saken min på nytt for Utlendingsnemnda. Nemda mente at det bare er de aller mest profilerte regimekritikerne som er i fare, og jeg fikk avslag igjen. Nå sier de at jeg må dra tilbake, men jeg er redd for å bli fengslet. Etterretningstjenesten har vært hjemme hos moren min og spurt etter meg flere ganger siden jeg forlot Sudan.

Jeg kan ikke reise tilbake til Sudan. Stem på meg så får jeg kanskje bli!»