Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Siamæk Khiabani (31), Iran

Deltakerne

Siamæk Khiabani (31), Iran

Andre Eide

Fra en muslimsk familie. Oppdaget tidlig i ungdommen at han var interessert i gutter, men fornektet lenge disse følelsene og ønsket de skulle forsvinne. Traff etter hvert Davoud og ble kjæreste med ham. Davoud tok ham med på fester hvor det var flere homofile. På en slik fest kom plutselig politiet. Siamæk klarte å rømme, men fikk ikke med seg jakken med id-kortet. Etter det flyktet han. I Iran er det i ytterste konsekvens dødsstraff for å være sammen med en av samme kjønn. Fra Norge har Siamæk forsøkt å kontakte Davoud, men telefonen er avslått. Han er redd for at familien nå vet om legningen hans, og har ikke turt å ta kontakt med dem.

Derfor meldte Siamæk seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter tror ikke på at jeg er homofil og mener jeg ikke har reflektert nok rundt min seksuelle legning. De mener det ikke er sannsynlig at jeg har vært på homsefester og at politiet har raidet dem. Hvordan kan jeg bevise at jeg er homofil når de ikke tror meg?

Jeg har en drøm om å få leve som den jeg er uten frykt for å bli fengslet, dømt og straffet for kjærligheten. Håper du vil stemme på meg!»